Aden Tekstil olarak yaşadığımız dünyayı önemsiyoruz ve tüm üretim süreçlerimizi gelecek nesillerinde rahatlıkla yaşayabileceği dünya bırakmak üzere planlıyoruz.

Sosyal, ekonomik ve ekolojik dinamikleri göz önünde bulundurarak, bu dinamiklerin birbirileri ile etkileşimlerinde, ekonomik kalkınmayı, insan yaşamını ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atmayı ve tedarik zincirimizi bu yönde geliştirmeyi tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir bir dünya amaçlarını kurum kültürümüze dahil ederek , küresel hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlarımız ile birlikte yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek için adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda Su, İklim değişikliği, Enerji, Biyolojik çeşitlilik ve Sürdürülebilir Materyaller odaklı hedefler ile üretim süreçlerimizi şeffaf, izlenebilir şekilde sürekli değişim ve gelişim anlayışı ile ilerletiyoruz.
YENİLENEBİLİR ENERJİ


Tüketmiş olduğumuz enerjinin imkanlar dahilinde yenilenebilir olmasına özen gösteriyoruz.

Ayrıca enerji tüketim verilerimizi analiz ediyoruz, enerji tüketimimizi azaltmak için hedefler koyuyoruz ve önlemler alıyoruz.
Responsive image

Responsive image

RECYCLE


Üretim birimlerimizden çıkan tekstil konfeksiyon atıklarını, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevreye olan zararlı etkileri azaltmak için tekrar hammadde olarak kullanılmak üzere geri dönüşüm merkezleriyle iş birlikleri yapıyoruz.

DİYALOG


Üretim birimlerimizde çalışanlar ile yönetimin sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak gayesiyle tüm fabrikalarımızda adil, güvenilir bir çalışan temsilciliği sistemi kurarak, temsilcilerimiz ile düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyerek, fabrikalarımızdaki çalışma ortamını sürekli iyileştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz.
Responsive image

Responsive image

ADİL ÜCRET


Çalışanlarımızın kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bir kısım da birikim yapabileceği asgari geliri elde etmesini adil ücret sistemi ile gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz.

Tüm çalışanlarımızın yetkinlik ve becerileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ücret yönetim sistemi ile adil, anlaşılır ve gelişime açık bir yöntem izleyerek çalışanlarımızın şirketimize olan aidiyet duygularını geliştirmeyi ve elde ettikleri ücret ile yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

ATIK YÖNETİMİ


Ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak; üretim tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve bertarafını kapsayan bir disiplin içerisinde atıklarımızı çevre bakanlığından onaylı lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine teslim ediyoruz. Atık miktarlarımızı ölçüyoruz ve azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Sıfır Atık Projesini destekliyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımıza çevre bilinci ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler düzenliyoruz.
Responsive image
Bootstrap
x
Size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz.
Bilgi için ÇEREZ POLİTİKAMIZ ve
K.V.K.K. Aydınlatme Metni
Bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım